Cookiepolicy för adirondacksofa.com

Detta dokument informerar användarna om de teknologier som hjälper adirondacksofa.com att uppnå de syften som beskrivs nedan. Sådan teknik tillåter ägaren att komma åt och lagra information (till exempel genom att använda en cookie) eller använda resurser (till exempel genom att köra ett skript) på en användares enhet när de interagerar med adirondacksofa.com.

För enkelhetens skull definieras alla sådana teknologier som "Spårare" i detta dokument – såvida det inte finns anledning att göra skillnad.
Till exempel, medan cookies kan användas i både webbläsare och mobila webbläsare, skulle det vara felaktigt att tala om cookies i samband med mobilappar eftersom de är en webbläsarbaserad Tracker. Av denna anledning, i detta dokument, används termen Cookies endast där det är specifikt avsett att indikera den specifika typen av Tracker.

Vissa av de syften som Trackers används för kan också kräva användarens samtycke. Närhelst samtycke ges kan det fritt återkallas när som helst enligt instruktionerna i detta dokument.

Adirondacksofa.com använder spårare som hanteras direkt av ägaren (så kallade "förstaparts" spårare) och spårare som möjliggör tjänster som tillhandahålls av en tredje part (så kallade "tredjeparts" spårare). Om inget annat anges i detta dokument, kan tredjepartsleverantörer få tillgång till spårarna som hanteras av dem.
Giltighets- och utgångsperioderna för cookies och andra liknande spårare kan variera beroende på den livslängd som bestämts av ägaren eller relevant leverantör. Vissa av dem upphör att gälla när användarens surfsession avslutas.
Utöver vad som anges i beskrivningarna inom var och en av kategorierna nedan, kan Användare hitta mer exakt och uppdaterad information om livstidsspecifikation såväl som all annan relevant information – såsom närvaron av andra spårare – i de länkade sekretesspolicyerna för respektive tredjepartsleverantörer eller genom att kontakta ägaren.

Aktiviteter som är strikt nödvändiga för driften av adirondacksofa.com och leverans av tjänsten

Adirondacksofa.com använder så kallade "tekniska" cookies och andra liknande spårare för att utföra aktiviteter som är strikt nödvändiga för driften eller leveransen av Tjänsten.

Tredjepartsspårare

Andra aktiviteter som involverar användning av Trackers

Upplevelseförbättring

Adirondacksofa.com använder Trackers för att ge en personlig användarupplevelse genom att förbättra kvaliteten på alternativen för preferenshantering och genom att möjliggöra interaktion med externa nätverk och plattformar.

Mått

Adirondacksofa.com använder Trackers för att mäta trafik och analysera användarbeteende med målet att förbättra Tjänsten.

Inriktning och reklam

Adirondacksofa.com använder Trackers för att leverera personligt anpassat marknadsföringsinnehåll baserat på användarbeteende och för att driva, visa och spåra annonser.

Hur man hanterar inställningar och ger eller återkallar samtycke

Det finns olika sätt att hantera Tracker-relaterade preferenser och att ge och återkalla samtycke, där det är relevant:

Användare kan hantera inställningar relaterade till spårare direkt från sina egna enhetsinställningar, till exempel genom att förhindra användning eller lagring av spårare.

Dessutom, närhelst användningen av Trackers baseras på samtycke, kan Användare ge eller återkalla sådant samtycke genom att ställa in sina preferenser i cookiemeddelandet eller genom att uppdatera sådana preferenser i enlighet därmed via den relevanta samtyckespreferens-widgeten, om tillgänglig.

Det är också möjligt, via relevanta webbläsare eller enhetsfunktioner, att radera tidigare lagrade spårare, inklusive de som används för att komma ihåg användarens ursprungliga samtycke.

Andra spårare i webbläsarens lokala minne kan rensas genom att radera webbhistoriken.

När det gäller tredjepartsspårare kan Användare hantera sina preferenser och dra tillbaka sitt samtycke via den relaterade opt-out-länken (om sådan finns), genom att använda de medel som anges i tredje partens integritetspolicy eller genom att kontakta tredje part.

Hitta spårningsinställningar

Användare kan till exempel hitta information om hur man hanterar cookies i de vanligaste webbläsarna på följande adresser:

Användare kan också hantera vissa kategorier av spårare som används på mobilappar genom att välja bort dem genom relevanta enhetsinställningar, såsom enhetens annonseringsinställningar för mobila enheter eller spårningsinställningar i allmänhet (Användare kan öppna enhetsinställningarna, visa och leta efter den relevanta inställningen ).

Reklambranschspecifika opt-outs

Utan hinder av ovanstående kan Användare följa instruktionerna som tillhandahålls av Dina onlineval (EU), den Network Advertising Initiative (USA) och Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Kanada), DDAI (Japan) eller andra liknande tjänster. Sådana initiativ tillåter användare att välja sina spårningspreferenser för de flesta reklamverktyg. Ägaren rekommenderar därför att Användare använder dessa resurser utöver informationen i detta dokument.

Digital Advertising Alliance erbjuder en applikation som heter AppChoices som hjälper användare att kontrollera intressebaserad annonsering i mobilappar.

Ägare och datakontrollant

Second Ring Road, Kakpagyilli Opp Dohanlee Junction, Tamale, Ghana

E-postadress för ägarens kontakt: [email protected]

Eftersom användningen av tredjepartsspårare genom adirondacksofa.com inte kan kontrolleras fullt ut av ägaren, ska alla specifika hänvisningar till tredjepartsspårare anses vara vägledande. För att erhålla fullständig information ombeds användare att läsa sekretesspolicyn för respektive tredjepartstjänster som anges i detta dokument.

Med tanke på den objektiva komplexiteten kring spårningsteknologier, uppmanas användare att kontakta ägaren om de vill få ytterligare information om användningen av sådan teknik av adirondacksofa.com.

Definitioner och juridiska referenser

Senaste uppdatering: 29 oktober 2020